Uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły w Chile stoją i prezentują kartki z Polski.

Po prawie miesięcznym oczekiwaniu, uczniowie ze szkoły Escuela Francia w Valdivii otrzymali nasze listy wysłane w tradycyjny sposób. Przesyłają nam ogrom pozdrowień i moc życzeń świątecznych. 🎅🎄 Natomiast świąteczne kartki z Chile dotarły do Kartuz. Przebyły w linii prostej ponad 13 tys. kilometrów. 😊💌

Uczniowie z Chile prezentują się do zdjęcia i trzymają przesyłkę.

Listy z Chile są już w drodze do Kartuz! Nasi uczniowie również wysłali swoje listy oraz nagrali "Welcome Video".
W bieżącym roku szkolnym grupa 43 uczniów z klasy 7b i 8b bierze udział w międzynarodowym projekcie wymiany listów w języku angielskim pt. "Pen Pal Project". Uczniowie korespondują z rówieśnikami ze szkoły Escuela Francia Valdivia z Chile. Jest to kontynuacja projektu, który realizowany był w naszej szkole w poprzednim roku szkolnym z tą samą szkołą. Projekt będzie realizowany przez cały rok szkolny. Tematyka listów związana będzie z kulturą i życiem uczniów w obu krajach - na początku listy dotyczyć będą świąt Bożego Narodzenia w naszych krajach. Pierwszą paczkę listów wysyłamy już w listopadzie.

Celem projektu jest propagowanie nauki języka angielskiego wśród uczniów, wymiana doświadczeń między rówieśnikami z różnych krajów świata, poznanie kultur i tradycji innych narodowości oraz zawiązanie nowych znajomości z uczniami biorącymi udział w wymianie językowej. W ramach projektu odbędą się również zdalne spotkania uczniów. Nad całością projektu czuwają koordynatorki, nauczycielki języka angielskiego - p. Lidia Jończak i p. Dorota Klasa.
Poniżej nagranie, które przesłała dla nas szkoła z Chile, mała zapowiedź projektu: