Powszechnie uważa się, że pływanie jest jednym z najzdrowszych sportów. Ta dyscyplina  jest uważana za istne panaceum. Pływanie jest formą rekreacji, którą może uprawiać każdy, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.  Jest też aktywnością ruchową najbardziej korzystną dla młodego organizmu i jednocześnie najmniej urazową, a wiek wczesnoszkolny - doskonałym  momentem do rozpoczęcia nauki pływania. Pływanie wymaga wyuczenia się wielu różnych elementów ruchowych oraz skoordynowania ich w jedną całość.Zajęcia na basenie niosą ze sobą ogrom korzyści i mają dobroczynny wpływ na cały nasz organizm. Jak już wiemy efektem regularnego uczęszczania na zajęcia jest praca nad prawidłową  postawą ciała oraz koordynacją ruchową naszych dzieci oraz budowanie odporności.