• oddział przedszkolny "Pszczółka Maja"
 • oddział przedszkolny "Miś Uszatek"
 • oddział przedszkolny "Bolek i Lolek"
 • zerówka 01 Patrycja Trybowska
 • zerówka 02 Marlena Rosołowska
 • Ia Iwona Kreft
 • Ib Weronika Bergańska
 • Ic Elżbieta Pruszak
 • IIa Anna Kurowska
 • IIb Martyna Klein
 • IIc Żaneta Pryczkowska
 • IIIa Katarzyna Pacholczyk
 • IIIb Natalia Gronda
 • IIIc Katarzyna Wróbel
 • IVa Aldona Jakubowska
 • IVb Maria Klasa
 • Va Monika Paciorek - Szuman
 • Vb Katarzyna Dobka - Krzeszowska
 • VIa Aleksandra Kowalczuk
 • VIb Magdalena Michajłow
 • VIc Katarzyna Wróbel
 • VId Natalia Gronda
 • VIIa Aleksandra Kowalczuk
 • VIIb Patrycja Ryta - Stamirowska
 • VIIc Iwona Karczewska
 • VIIIa Dorota Wica
 • VIIIb Kornelia Szwychtenberg

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: p. Natalia Gronda
Zastępca przewodniczącego: p. Aleksandra Kowalczuk
Sekretarz: p. Magdalena Michajłow

 

Składka na Radę Rodziców

Składka: 50 zł

Składkę można wpłacać w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe w dopisku podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Nr konta bankowego: 57 8309 0000 0070 0144 2000 0010