Psycholog szkolny, jest to osoba, która bierze aktywny udział w życiu szkoły. W ramach swojej pracy prowadzi indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami, a także realizuje warsztaty w oddziałach klasowych. Spotkania grupowe m.in. mają na celu integrowanie dzieci i młodzieży, wyposażenie uczniów w umiejętność radzenia sobie ze stresem, poznania własnych emocji, a także trening i doskonalenie zachowań asertywnych. Poprzez poszukiwanie wielu rozwiązań w sytuacjach problemowych, wykorzystywana i rozwijana jest kreatywność uczestników.

Uczniu, do psychologa możesz zgłosić się, kiedy:

  • nie radzisz sobie w relacjach z rówieśnikami lub członkami rodziny;
  • chciałbyś porozmawiać o swoich trudnościach;
  • chciałbyś podzielić się swoją radością lub sukcesem.

Rodzicu, do psychologa możesz zgłosić się, kiedy:

  • niepokoi Cię zachowanie swojego dziecka;
  • zauważasz, że dziecko ma trudności;
  • chcesz lepiej zrozumieć swoje dziecko.