Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach obserwują zajęcia techniczne w szkole w Hiszpanii.

Troje nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w wyjazdowym szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu szkolenia kadry pedagogicznej Erasmus+ KA1, tytuł projektu "Matematyka Europejczyka – kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Wizyta w hiszpańskiej szkole została zrealizowana zgodnie z założeniami "job shadowing", czyli obserwacji pracy na podobnym stanowisku i odbyła się w dniach 8 – 12 maja 2023 r. w zespole szkół IES San Sebastián de La Gomera w Hiszpanii.

Podczas mobilności nauczyciele mieli możliwość obserwować zajęcia dydaktyczne w szkole, które swoim profilem nawiązywały do metodologii STEAM. Uczestniczyli w zajęciach matematyki, fizyki, plastyki, techniki, języków obcych i wielu innych. Obserwowali stosowane przez nauczycieli metody oddziaływania wychowawczego na uczniów, a także pracę z uczniami różnymi metodami (metoda projektu czy praca w grupach). Nasi nauczyciele poznali metody włączania w pracę szkoły uczniów z potrzebami edukacyjnymi, wychowawczymi i innymi, obserwowali zajęcia indywidualne oraz zajęcia z elementami edukacji włączającej. Obserwowali zajęcia językowe oraz zajęcia z wdrażanymi elementami dwujęzyczności (CLIL). Dzięki spotkaniom i rozmowom z nauczycielami różnych przedmiotów, nasi nauczyciele poznali system wewnętrzny pracy w szkole i organizację zajęć. W trakcie wizyty nauczyciele mieli możliwość spotkania się z dyrektorem placówki p. Ramónem Correa Magdalena, który przedstawił system edukacji w Hiszpanii, podstawy zarządzania placówką edukacyjną oraz pracę kadry zarządzającej, więc była to również możliwość porównania tego systemu z polskim systemem edukacji.

Pobyt w hiszpańskiej szkole był także doskonałą okazją do pokazania Polski, Kaszub, miasta Kartuzy i naszej szkoły nauczycielom i młodzieży hiszpańskiej. Jednocześnie nauczyciele z obu szkół zawiązali więzi współpracy, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnym projektem lub wymianą młodzieży.

Wizyta dała nauczycielom okazję do wymiany dobrych praktyk, a korzyści z udziału w mobilności staną się źródłem inspiracji do nowych ciekawych pomysłów. Najważniejszym wymiernym efektem udziału w projekcie jest rozwój oraz podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli naszej szkoły, a także otwarcie na kontakty i wymiany zagraniczne.