Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach prezentują się do zdjęcia wraz z innymi uczestnikami szkolenia metodycznego w Hiszpanii.

W dniach 05 – 09 czerwca odbyła się kolejna mobilność naszych nauczycieli w ramach projektu "Matematyka Europejczyka – kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Trzy nauczycielki odbyły kursy metodyczne w Maladze w Hiszpanii. Pani Anna Myszk ukończyła kurs "7 Steps to Project Based Learning". Kurs koncentrował się na praktycznym uczeniu się, jednocześnie definiując i wyjaśniając teoretyczne podstawy PBL. Jest to metoda nauczania, w której uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez pracę przez dłuższy czas w celu zbadania i udzielenia odpowiedzi na trudne i złożone pytania, problemy lub wyzwania. Dzięki technikom uczenia się opartego na współpracy uczniowie w zespołach badają te istotne pytania, aby stworzyć znaczące doświadczenie edukacyjne.

Panie Małgorzata Jaworowska i Grażyna Mierska odbyły kurs "STEAM: The New Way of Teaching and Learning". Mottem tego kursu było "Learning by Doing" (nauka przez praktykę). Panie odbyły wycieczkę po wszystkich dziedzinach tworzących edukację STEAM i opracowały kilka multidyscyplinarnych projektów w odniesieniu do konkretnych dziedzin. Na koniec kursu stworzyły własny projekt STEAM korzystając z niezbędnych narzędzi programistycznych.

Oprócz wiedzy merytorycznej, zdobytej podczas kursów, nauczycielki z Dwójki miały okazję poznać region Andaluzji, pracować w międzynarodowym i międzykulturowym zespole. Poznały system edukacji Hiszpanii oraz innych krajów. Podniosły swoje kompetencje językowe oraz umiejętności społeczne.