Nauczyciele p. Ewa Derbich i p. Bartłomiej Kulwikowski przyglądają się pracy uczniów podczas szkolenia w szkole Osnovna šola Dobje w Słowenii.

W dniach 15 – 19.05.2023 r. nauczyciele p. Kinga Kołecka – Konkol, p. Ewa Derbich, p. Wioletta Stoltmann i p. Bartłomiej Kulwikowski wzięli udział w kursie metodycznym w Osnovna sola Dobje w Słowenii. Kurs nosił nazwę "Benchmarking Slovenian Schools". Celem kursu było przede wszystkim wdrożenie w pracy umiejętności przekazywania przez nauczycieli nie tylko uczących przedmiotów matematyczno – przyrodniczych kompetencji STEAM, logicznego i abstrakcyjnego myślenia, sieciowania i łączenia, umiejętności wymaganych na rynku pracy. Udział w kursie umożliwił nauczycielom nie tylko podniesienie kompetencji językowo – komunikacyjnych, ale również zmotywował i utwierdził w przekonaniu, że należy ciągle doskonalić swoje umiejętności. Była to nie tylko wspaniała przygoda, ale przede wszystkim ważne doświadczenie zawodowe, które pozytywnie wpłynie na dalszą pracę w szkole oraz efektywność nauczania.