Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach prezentują się do zdjęcia wraz z innymi uczestnikami szkolenia językowego na Malcie.

W dniach 17 - 21 kwietnia nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach: p. Małgorzata Jaworowska, p. Anna Warmowska oraz p. Justyna Plichta, w ramach programu ERASMUS+ miały możliwość rozwijania swoich kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego podczas szkolenia w Clubclass English Language School na Malcie. Realizowały tam projekt "Matematyka Europejczyka - kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".

Nauczycielki przez pięć dni brały udział w kursie językowym. Zajęcia odbywały się od godz. 8:30 do 14:30. Lekcje prowadzone były w języku angielskim w wielonarodościowych oraz wielokulturowych grupach. Kursantki otrzymały podręczniki i zostały przydzielone do różnych grup językowych. Podczas kursu nauczycielki miały możliwość w przyjaznej atmosferze podniesienia swoich umiejętności językowych z języka angielskiego. Uczestniczki programu poszerzały wiedzę nie tylko z gramatyki, ale również intensywnie ćwiczyły wypowiedzi pisemne i ustne. Miały okazję uczestniczyć w konwersacjach w języku angielskim na różnorodne tematy. Podczas zajęć kursantki miały niebywałą okazję do poznania ludzi z różnych zakątków świata, a zarazem ich kulturę i tradycje. Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia kursu było zdanie testu z poznanego na zajęciach materiału.

Panie nauczycielki p. A. Myszk oraz p. G. Mierska w sali wykładowej podczas kursu metodycznego we Włoszech.

W dniach 03 – 07 kwietnia dwie nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach: p. Grażyna Mierska oraz p. Anna Myszk, w ramach projektu ERASMUS+ miały możliwość uczestnictwa w kursach metodycznych zorganizowanych w Soverato we Włoszech. Realizowały tam projekt "Matematyka Europejczyka – kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Kursy odbywały się w języku angielskim w wielonarodowościowych i wielokulturowych zespołach.

Pani Ania uczestniczyła w kursie "Coaching & Mentoring. Innovative technics for teachers, mentors and educators to fight drop out and motivate all". Ten kurs miał na celu dostarczenie podstawowych narzędzi, które pomogą nauczycielowi lepiej zrozumieć swoją rolę – poza byciem nauczycielem przedmiotu i zdobyć kluczowe kompetencje, aby odgrywać bardziej aktywną rolę w pomaganiu i motywowaniu uczniów. W dzisiejszych czasach bycie nauczycielem to nie tylko nauczanie, ale także pomaganie, bycie aktywnym słuchaczem i przewodnikiem dla uczniów i współpracowników. I to jest powód, dla którego bardzo ważne jest, aby być przygotowanym na wszelkiego rodzaju sytuacje, które mogą wystąpić w środowisku szkolnym. Nauczyciel wkracza w życie uczniów i wraz z rodzinami stanowi największe wsparcie.

Pani Grażyna uczestniczyła w kursie "STEM / STEAM Education. New frontiers for innovative schools". Edukacja STEAM to interdyscyplinarne podejście do nauczania, obejmujące praktyczne doświadczenia, aktywne metody pracy na zajęciach edukacyjnych, które mają na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, zarówno pod względem analitycznego i logicznego myślenia, jak i wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności emocjonalno – społecznych. Pojęcie edukacji STEAM pochodzi z języka angielskiego i oznacza połączenie różnych obszarów w edukacji: Nauki (Science), Technologii (Technology), Inżynierii (Engineering), Sztuki (Arts) i Matematyki (Mathematics). Określenie to używamy w odniesieniu do nowoczesnego, interdyscyplinarnego nauczania, które rozwija umiejętności kluczowe do podejmowania przez uczniów zawodów przyszłości.

Możliwość współpracy z nauczycielami z różnych krajów była świetną okazją do dzielenia się dobrymi praktykami oraz wymianą doświadczeń. Dała możliwość współpracy w rozwijaniu innowacji i tworzenia sieci dla przyszłych projektów. Oprócz poznana nowych metod i form nauczania nasze nauczycielki rozwinęły swoje kompetencje językowe i komunikacyjne, a także poznały kulturę, historię i tradycję regionu Kalabrii.

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach prezentują się do zdjęcia wraz z nauczycielem i uczniami z Czech.

W dniach 27 – 31 marca trójka nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach: p. Ewa Derbich, p. Justyna Plichta oraz p. Bartłomiej Kulwikowski, w ramach projektu ERASMUS+ odbyła pierwszą mobilność typu job shadowing do szkoły w miejscowości Zruč nad Sázavou w Czechach. Realizowali tam projekt "Matematyka Europejczyka – kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Ideą wizyty była możliwość aktywnego obserwowania realnej pracy szkoły od środka. A co za tym idzie obserwacja pracy nauczycieli, funkcjonowania całej szkoły, a także obserwacja zajęć, procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz poznania systemu edukacji w Czechach.

Mobilność rozpoczęła się od prezentacji placówki oraz zapoznania się z kadrą nauczycieli. Następnie nauczyciele zostali oprowadzeni po ogromnym budynku, który ocieplały ekspozycje prac uczniowskich umieszczone na ścianach korytarzy oraz na poręczach schodów. Nauczyciele mieli okazję zobaczyć sale lekcyjne, zaplecze pedagogiczne, laboratoria, warsztaty, salę komputerową, kuchnię, bazę sportową – salę gimnastyczną oraz liczne boiska na zewnątrz, a także bibliotekę szkolną i szkolny sklepik. Obserwowali zajęcia począwszy od przedszkola, zajęć świetlicowych, klas edukacji wczesnoszkolnej po klasy 4 – 9 i były to m.in. lekcje matematyki, języka czeskiego, robotyki, biologii, informatyki, geografii, przyrody, języka angielskiego, wychowania fizycznego, zajęcia świetlicowe, kulinarne oraz zajęcia artystyczne. W niektórych z nich brali aktywny udział razem z uczniami. Dodatkowo poznali funkcjonowanie prywatnej szkoły artystycznej działającej w budynku szkoły. Znajdowała się tam świetnie wyposażona sala teatralna, wokalna, instrumentalna, taneczna oraz plastyczna.

Wizyta w czeskiej szkole była świetną okazją do dzielenia się dobrymi praktykami oraz wymianą doświadczeń. Nasi nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy o nowe metody i formy nauczania. Zwiększyli swoje kompetencje pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zapoznali się z tym jak włączać elementy edukacji włączającej w pracy szkoły. Dodatkowo rozwinęli i podnieśli swoje kompetencje językowe i komunikacyjne, a także poznali kulturę, historię i tradycję Czech oraz zasmakowali regionalnych potraw. W ramach programu kulturowego podziwiali piękno czeskich zabytków i miasteczek takich jak: Zruč nad Sázavou, Kutna Hora oraz Praga. Takie wyjazdy to również doskonałe źródło inspiracji do podejmowania nowych działań, pracy nad własnym rozwojem zawodowym oraz nabywania nowych umiejętności i wzbogacenia wiedzy. Jedno jest pewne, gościnność i serdeczność naszych przyjaciół z Czech na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Dziękujemy Základní škola Zruč nad Sázavou za współpracę!