Od listopada 2011 r. zajęcia wspomagające naukę czytania i pisania realizowane są w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w gminie Kartuzy”. Grupa III liczy 5 uczniów z klasy II b. Zajęcia są tak prowadzone, aby uczniowie odnaleźli przyjemność w kontakcie ze słowem, nawet jeśli czytanie wciąż sprawia im trudność. Zastosowanie różnorodnych metod i form pracy pomaga uczniom wyeksponować swoje mocne strony, budować wiarę we własne siły oraz pomaga przezwyciężać trudności szkolne. Podczas zajęć stale i systematycznie podnoszona jest motywacja dziecka do nauki poprzez możliwość uzyskiwania drobnych sukcesów, wzmacniane jest poczucie własnej wartości. Poznając mocne i słabsze strony ucznia nauczyciel może lepiej dobrać ćwiczenia wyrównawcze, a tym samym nie dopuścić do nawarstwiania się problemów. Program zajęć zawiera:

  • kształcenie umiejętności czytania i pisania na etapie litery, sylaby, wyrazu, zdania
  • ćwiczenia kształtujące spostrzegawczość wzrokową
  • ćwiczenia w kształtnym pisaniu
  • doskonalenie pisowni wyrazów wielką literą
  • ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z u-ó, ż-rz, ch-h

W czasie zajęć wykorzystywane są karty pracy zawierające teksty do samodzielnego czytania, zagadki, rebusy, wierszyki, a także teksty do czytania z podziałem na role. Uczniowie zapisują odpowiedzi na pytania uzupełniają teksty z lukami, poznają zasady pisowni, uczą się jak korzystać ze słowników ortograficznych, grają w gry dydaktyczne takie jak: "Ortografia i gramatyka dla Smyka”, "Zagadki Smoka Obiboka”, "Bączek", Quiz przyrodniczy, MEMO. Efektem regularnego czytania jest większy zasób słów, bogatsza wyobraźnia, lepsza komunikacja, większa sprawność w działaniach społecznych, wyższa samoocena, szersza wiedza ogólna, lepsza koncentracja uczniów.