Uczniowie z Chile prezentują się do zdjęcia i trzymają przesyłkę.

Listy z Chile są już w drodze do Kartuz! Nasi uczniowie również wysłali swoje listy oraz nagrali "Welcome Video".