Uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły w Chile stoją i prezentują kartki z Polski.

Po prawie miesięcznym oczekiwaniu, uczniowie ze szkoły Escuela Francia w Valdivii otrzymali nasze listy wysłane w tradycyjny sposób. Przesyłają nam ogrom pozdrowień i moc życzeń świątecznych. 🎅🎄 Natomiast świąteczne kartki z Chile dotarły do Kartuz. Przebyły w linii prostej ponad 13 tys. kilometrów. 😊💌