W dniu 8 marca 2020 r. 10 kolejnych uczniów naszej szkoły wraz z dwójką nauczycieli - opiekunów wyjechało do Słowenii, do zaprzyjaźnionej szkoły podstawowej w miejscowości Dobje pri Planini, gdzie do 13 marca, wspólnie z rówieśnikami ze Słowenii realizowali przedsięwzięcie "Mali naukowcy – rozwój kompetencji matematyczno – przyrodniczych i językowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów". Uczniowie Dwójki uczęszczali na zajęcia lekcyjne, realizowali zaplanowany projekt, poznawali kulturę, tradycje i przyrodę Słowenii, a także poszerzali swoje umiejętności językowe.

Pierwszego dnia pobytu w szkole uczniowie z Polski wzięli udział w zajęciach zapoznawczych z uczniami ze szkoły w Dobje oraz uczestniczyli w programie powitalnym, który uświetnił szkolny chór oraz szkolny zespół taneczno - wokalny. Następnie zwiedzali szkołę oraz wzięli udział w lekcji geografii i zajęciach sportowych. Po południu odbył się spacer krajobrazowy wokół szkoły w Dobje.

Drugi dzień pobytu upłynął pod znakiem zwiedzania trzeciego co do wielkości miasta Słowenii – Celje. Poranek uczniowie rozpoczęli od wizyty na lodowisku w ramach zajęć sportowych. Następnie udali się do zaprzyjaźnionej szkoły średniej Gimnazja Celje Center gdzie wzięli udział w zajęciach matematyki, przyrody oraz w niespodziance przygotowanej przez uczniów tamtejszej szkoły: "Escape Room" z zadaniami dotyczącymi historii, geografii i kultury Słowenii. Uczniowie szkoły w Celje zaprosili naszych uczniów do rajdu miejskiego, podczas którego można było dowiedzieć się więcej na temat kultury i przyrody Słowenii. Dzień został zwieńczony wizytą na zamku w Celje – była to doskonała lekcja historii polsko - słoweńskiej, gdyż właśnie z tego zamku pochodziła Anna Cylejska – druga żona naszego króla Władysława Jagiełły. Dość powiedzieć, że na tymże zamku gościł w 2017 roku również prezydent Andrzej Duda

Trzeciego dnia odbyły się zajęcia przyrody i matematyki w terenie: uczniowie wzięli udział w tyrolce (zjazdy na linie) oraz wspinaczce górskiej w pięknych okolicznościach przyrody – w Parku Krajobrazowym, w dolinie Rakov Škocjan. Po południu odbyły się zajęcia strzelania z łuku, gdzie uczniowie musieli również wykazać się umiejętnościami matematycznymi i przestrzennymi. Dzień zwieńczony został grą w piłkę nożną oraz podchodami z dziećmi ze Słowenii.

Przedostatni dzień pobytu, w czwartek uczniowie rozpoczęli "Aktywną przerwą" – zajęciami rozgrzewającymi na świeżym powietrzu wraz z rówieśnikami ze szkoły w Dobje. Następnie wzięli udział w szeregu zajęć w szkole: zajęcia z wos - poznanie kultury i wiedza o społeczeństwie Słowenii, zajęcia języka angielskiego, zajęcia biologii w terenie: poznanie kultury pszczelarstwa, zajęcia z matematyki. Dzień zakończony został spotkaniem integracyjnym, grami i zabawami ruchowymi z programem kulturowym.

Ostatniego dnia pobytu, w piątek uczniowie rozpoczęli pobyt zajęciami sportowymi - gra w koszykówkę. Następnie udali się na lekcję chemii gdzie przeprowadzali eksperymenty, a później wzięli udział w zajęciach z języka niemieckiego. Po południu miała miejsce wizyta w skansenie Kozjansko Homestead, gdzie mieli okazję poznania kuchni i tradycji Słowenii i zobaczyć jak żyli Słoweńcy kiedyś.

Przedsięwzięcie "Mali naukowcy – rozwój kompetencji matematyczno – przyrodniczych i językowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach" realizowane jest w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów", który jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

pmu