Uczennice klasy 3 wykonują ćwiczenia gimnastyczne na sali gimnastycznej.

Klasy 1 i 3  kolejny raz biorą udział w Programie MEN "WF z AWF", którego celem głównym jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych (walka ze skutkami pandemii koronawirusa). Chętni nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zostali wyposażeni w dodatkowe umiejętności związane z realizacją zajęć wychowania fizycznego. Wdrożyli dodatkowe zajęcia aktywizujące dla uczniów mające poprawić kondycję fizyczną po okresie hipokinezji. Regularnie dokonują też pomiarów sprawdzających. Zajęcia te są bardzo lubiane przez dzieci, pokazują, że wysiłek fizyczny może być też wspaniałą zabawą, która niesie ze sobą same korzyści.