Dnia 1 czerwca 2019 r. w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbyło się wręczenie nagród dla laureatów tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy o Kaszubach. Uczniowie naszej szkoły od pierwszej edycji konkursu organizowanego wspólnie przez "Dziennik Bałtycki" i Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie dzielnie i licznie zmagają się z poszukiwaniem odpowiedzi na pytania konkursowe. W tym roku swoje kartki pocztowe z odpowiedziami przygotowali, pod kierunkiem pani Danuty Milewczyk, uczniowie klasy IIb uczący się języka kaszubskiego i klasa VIIa oraz pod kierunkiem pani Gabrieli Jankowskiej uczniowie klasy Ib, IVb i VIIc, którzy swoją wiedzę o Kaszubach zgłębiali na zajęciach języka kaszubskiego. W sumie do kartuskiej redakcji "Dziennika Bałtyckiego" wpłynęło z całego województwa 295 odpowiedzi.

Laureatami tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy o Kaszubach zostały Aniela Grzenkowicz z klasy Ib oraz Zofia Formela z klasy IIb.

Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za utrwalanie i pogłębianie wiedzy o swojej Małej Ojczyźnie!