Znane są już wyniki Konkursu Przedmiotowego "Leon" – sesja jesienna, z zakresu języka angielskiego, matematyki i zintegrowanych sprawności, w których wzięło udział 48 uczniów naszej szkoły. Konkurs miał charakter ogólnopolski i był skierowany do uczniów klas II – VIII. W całym kraju do konkursu z matematyki przystąpiło 20 534 uczniów. Tytuł "laureata" otrzymali:

  • 8 miejsce (89%) – Dominika Warmowska (4c),
  • 10 miejsce (85%) – Bartosz Szymanowski (4a).

Wszyscy uczniowie otrzymali od głównego organizatora konkursu "Leon" pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe zakupione przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy !!!