Uczniowie klasy Va pod opieką wychowawcy pani Danuty Milewczyk, po omówieniu na godzinie wychowawczej szkodliwości palenia tytoniu, wykonali piękny plakat na ogłoszony przez Pomorskie Towarzystwo Przeciwtytoniowe dla uczniów klas V i VI konkurs plastyczny "Nie palimy". Hasło przewodnie wykonanego plakatu: "Nie zaczynaj! Nikotyna to twardy przeciwnik!" uczniowie zilustrowali walką na ringu papierosa z bardzo osłabionym i schorowanym człowiekiem.

1 czerwca dotarła do szkoły miła informacja, że praca uczniów z klasy Va znalazła uznanie w oczach Członków Pomorskiego Towarzystwa Przeciwtytoniowego, którzy, jak podkreślają, byli pod ogromnym wrażeniem staranności i pomysłowości nadesłanych prac i w drodze głosowania wyłonili laureatów, przyznając uczniom Va III miejsce. Zgodnie z regulaminem laureaci III miejsca otrzymają radiomagnetofon, a dodatkowo czeka ich spotkanie z ekspertem, lekarzem, pracownikiem Katedry Pneumonologii i Arelgologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na temat wpływu palenia tytoniu na zdrowie.

Klasie Va gratulujemy pomysłu i znalezienia się w gronie laureatów!