{phocagallery view=category|categoryid=930|limitstart=0|limitcount=4|pluginlink=1}

W środę 29 marca, w ramach zajęć profilaktycznych, podczas lekcji religii odbyło się spotkanie z terapeutą uzależnień panem Ryszardem Bartkowskim. Uczniowie klas szóstych oraz klasy 5a, mogli posłuchać ciekawej i popartej życiowymi przykładami prelekcji. Dowiedzieli się jak powstaje problem uzależnienia, jak niszczące są skutki nałogów oraz czy istnieją sposoby wyjścia z tej destrukcyjnej sytuacji. Pan Ryszard od 26 lat jest terapeutą i założycielem 3 grup AA w Poznaniu, jest współinicjatorem utworzenia fundacji "Odszukaj Siebie" wspierającej ofiary uzależnione od hazardu i ich rodziny. Nasz gość opowiedział także o swoim doświadczeniu i życiu w trzeźwości.