{phocagallery view=category|categoryid=850|limitstart=0|limitcount=4|pluginlink=1}

11 listopada to dla każdego Polaka ważna data – symbol walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa po 123 latach zaborów. Święto Odzyskania Niepodległości skłania do refleksji nad wartością wolności i niepodległości, nieodłącznych składników narodowej tożsamości.

Dla upamiętnienia 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie klas V przedstawili wzruszającą lekcję historii przygotowaną pod kierunkiem pań wychowawczyń Danuty Milewczyk, Agaty Gańskiej i Doroty Konkel. Program rozpoczął ujmujący za serca utwór „Czy jest coś piękniejszego na tym świecie” we wspaniałym wykonaniu Kingi Rasch. Pamięć minionych dni i dumę z odzyskanej niepodległości przywołały wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej oraz informacje historyczne, przekazane przez młodych aktorów. Oprawa muzyczna, dekoracja, scenografia i prezentacja multimedialna, biało – czerwone kotyliony przypięte do piersi każdego ucznia dopełniły patriotyczny charakter uroczystości. Wszystko po to, aby wszczepić w młode serca miłość do własnego kraju, przedstawić tragiczne losy naszej ojczyzny, trudną drogę do odzyskania wolności i podkreślić, że jesteśmy dumnymi Polakami.

Na zakończenie uroczystości pan dyrektor Piotr Kloczkowski podziękował przybyłym gościom: przedstawicielom Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych / Koło byłych Więźniów Obozu w Potulicach, przedstawicielom Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych, zastępcy burmistrza pani Sylwii Biankowskiej, przewodniczącemu rady rodziców panu Sebastianowi Szuman oraz byłej dyrektor szkoły pani Danucie Rek za obecność w tak ważnych dla społeczności szkolnej chwilach, a wykonawcom i twórcom akademii nie szczędził słów uznania za piękne i patriotyczne upamiętnienie Święta Odzyskania Niepodległości. Podkreślił, że dzisiaj młodemu pokoleniu niełatwo jest zrozumieć takie pojęcia jak wojna czy niewola, ale dzięki takim uroczystościom można w przystępny sposób przybliżyć te zagadnienia oraz uczyć patriotyzmu i szacunku dla ojczyzny, wolnej Ojczyzny, której możemy i powinniśmy służyć, nie z bronią w ręku, jak nasi pradziadowie, ale dobrą pracą i nauką.