{phocagallery view=category|categoryid=629|limitstart=0|limitcount=4|pluginlink=1}

W czwartkowe popołudnie 25 czerwca 2015 roku odbyła się uroczystość zakończenia szkoły przez 55 uczniów klas szóstych naszej szkoły. W uroczystości wzięli udział tegoroczni absolwenci, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Galę zaszczycili swoją obecnością pani Elżbieta Rejter naczelnik Wydziału Oświaty i Edukacji, ksiądz proboszcz Piotr Krupiński oraz przewodniczący Rady Rodziców pan Stanisława Markowski.

Po oficjalnym powitaniu gości przez przewodnicząca samorządu szkolnego Annę Knop, szóstoklasiści zaprezentowali przygotowaną część artystyczną pt. "Zapisane w pamięci". W czasie występu były gorące podziękowania dla wychowawców, nauczycieli, pana dyrektora oraz rodziców. Uczniowie w dowcipny sposób scharakteryzowali sześć lat pobytu w szkole, płynęły też szczere życzenia dla wszystkich pracowników szkoły. Nie zabrakło wspomnień, refleksji, ciekawych i humorystycznych scenek z życia szkoły, piosenek oraz wzruszających przeprosin i podziękowań. Ostatni występ uczniów klas szóstych wywarł na wszystkich niezapomniane wrażenie. Na zakończenie podziękowali ciepłym słowem, własnoręcznie wykonanymi laurkami i kwiatami dyrektorowi szkoły, wicedyrektorowi, wychowawcom i nauczycielom.

Oficjalne pożegnanie szóstoklasistów rozpoczęło przemówienie dyrektora szkoły pana Piotra Kloczkowskiego, który pogratulował uczniom oraz ich rodzicom promocji i ukończenia szkoły podstawowej, podziękował za trud, zaangażowanie oraz godne reprezentowanie swojej szkoły. Poinformował również zebranych o wysokich wynikach osiągnięciach przez uczniów klas VI w sprawdzianie zewnętrznym po szkole podstawowej przeprowadzonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Po wystąpieniu dyrektora szkoły wiele ciepłych słów do absolwentów skierował ksiądz proboszcz Piotr Krupiński oraz głos zabrała pani Elżbieta Rejter, która w imieniu Burmistrza Kartuz uhonorowała dyplomem i nagrodą rzeczową ucznia z najlepszą średnią Annę Knop z klasy VIb. Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe oceny otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły nagrody książkowe, a ich rodzice zostali nagrodzeni listami gratulacyjnymi. Zgodnie z tradycją szkoły przyznano tytuł "Prymusa Szkoły" za najwyższą średnią w nauce z trzech ostatnich lat nauki Annie Knop z VIb, tytuł "Olimpijczyka" Oldze Trawickiej z VIb - finalistce wojewódzkiego konkursu z języka polskiego, tytuł "Sportowca" Łukaszowi Jandzińskiemu z VIa oraz tytuł "Społecznika" Korneliuszowi Kerschnik z VIa. Wyróżnieni z rąk dyrektora otrzymali nagrody rzeczowe i okolicznościowe dyplomy.

Dyrektor szkoły uhonorował również okolicznościowym dyplomem i bukietem róż żegnającego się z funkcją przewodniczącego Rady Rodziców pana Stanisława Markowskiego oraz przyznał nagrody dyrektora szkoły nauczycielom pani Hannie Grzenkowskiej, pani Danucie Milewczyk i pani Joannie Radomskiej.

Po uroczystości uczniowie i nauczyciele udali się na zorganizowany przez rodziców klas szóstych poczęstunek, a dzieci rozpoczęły ostatnią w szkole podstawowej dyskotekę. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Z łezką w oku będą wspominać ostatnie chwile w ukochanej podstawówce!