{phocagallery view=category|categoryid=559|limitstart=0|limitcount=4|pluginlink=1}

W dniu 12 marca odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Zuch - test zintegrowany, wzięło w nim udział 26 uczniów, a 13 marca - konkurs Zuch z języka angielskiego, w którym wzięło udział 28 uczniów. Organizatorem konkursu Zuch i konkursu Zuch z języka angielskiego jest Centrum Edukacji Szkolnej (CES). Konkurs ma zakres ogólnopolski i skierowany jest do uczniów nauczania początkowego - uczniów z klas I - III szkoły podstawowej. Organizatorami szkolnego konkursu była pani Joanna Bemowska i pani Agata Gańska. Czas trwania każdego konkursu wynosił 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne. Konkurs polegał na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów sprawdzianów zróżnicowanych w zależności od klasy. Każdy sprawdzian zawierał 21 pytań. Treść sprawdzianów była dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno - przyrodniczej i matematycznej (konkurs Zuch). Konkurs Zuch z języka angielskiego sprawdzał znajomość słownictwa i podstawowych zwrotów. Pytania konkursowe zawierały jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi. Uczniowie do testu przystąpili z dużym zapałem, mimo że niektóre pytania były dość trudne.