{phocagallery view=category|categoryid=558|limitstart=0|limitcount=4|pluginlink=1}

W poniedziałek 09 marca, w ramach zajęć profilaktycznych, podczas lekcji religii odbyło się spotkanie z terapeutą uzależnień panem Ryszardem. Uczniowie klas szóstych mogli posłuchać ciekawej i popartej życiowymi przykładami prelekcji. Dowiedzieli się jak powstaje problem uzależnienia, jak niszczące są skutki nałogów oraz czy istnieją sposoby wyjścia z tej destrukcyjnej sytuacji. Pan Ryszard od 24 lat jest terapeutą i założycielem 3 grup AA w Poznaniu, jest współinicjatorem utworzenia fundacji "Odszukaj Siebie" wspierającej ofiary uzależnione od hazardu i ich rodziny. Nasz gość opowiedział także o swoim doświadczeniu i życiu w trzeźwości. Dzięki życzliwości dyrekcji i zaproszeniu p. Przemysława Maciąga mogliśmy zapoznać się z tą trudną i bardzo ważną tematyką.