{phocagallery view=category|categoryid=92|limitstart=0|limitcount=1|pluginlink=1}

Program „Czytamy Razem” realizowany jest w naszej szkole od 2009 roku. Jego celem jest charytatywna praca na rzecz dzieci z najbliższego środowiska dla ułatwienia im wejścia w kulturę słowa. Kluczem jest opanowanie umiejętności czytania, dlatego działanie koncentruje się na zaciekawieniu dziecka czytaniem i doskonaleniem umiejętności czytania. Inicjatorem programu jest Ognisko ZMCH "POLSKA YMCA" w Gdyni oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji. Zasadą programu jest indywidualizacja pracy w parze: dorosły - dziecko. Warunkiem uczestnictwa w programie jest zgoda rodziców. Do programu wybiera się uczniów przebadanych w PPP lub wskazanych przez nauczyciela. W naszej szkole wolontariuszami są nauczyciele, którzy spotykają się z dziećmi dwa razy w tygodniu po 30 minut by czytać z nimi w parze wybrany tekst z książki. Zajęcia odbywają się w świetlicy, czytelni lub bibliotece. Podczas spotkań czytane są lektury szkolne, teksty z podręczników lub książki wybrane przez uczniów. W ocenie nauczycieli systematyczne czytanie w parach przyczynia się do polepszenia techniki i tempa czytania uczniów, polepsza ich koncentrację, wzbogaca słownictwo i podwyższa jakość wypowiedzi ustnych, rozwija zainteresowanie książką jako jedną z możliwości zagospodarowania czasu wolnego. W naszej szkole wolontariuszkami są nauczycielki: p. Justyna Adamczyk, p. Anna Bladowska, p. Krystyna Gołąbek, p. Hanna Grzenkowska, p. Beata Hinc, p. Ewa Reglińska. Programem objęci są głównie uczniowie klas młodszych.