{phocagallery view=category|categoryid=63|limitstart=2|limitcount=5|pluginlink=1}

11 listopada to zapewne najważniejsze święto patriotyczne w Polsce. Przypomina wszystkim Polakom, że wolność i niepodległość raz zdobyta, wcale nie musi być czymś trwałym, tylko czymś, co trzeba zawsze pielęgnować, by jej nie utracić.

Dnia 10 listopada, jak co roku, odbył się apel połączony z uroczystą akademią. Na uroczystość zostali zaproszeni szanowni goście: kombatanci, przedstawiciele Rady Rodziców oraz była p. dyrektor Danuta Rek. Część artystyczną przygotowały klasy VI pod kierunkiem swoich wychowawców, muzyką zajęła się p. Ilisińska. Montaż słowno - muzyczny w sposób bardzo przejrzysty pokazał bolesną i odważną drogę Polaków do wolności. Wszyscy w skupieniu i ze wzruszeniem słuchali znanych pieśni patriotycznych, chłonęli wiedzę historyczną, by na zakończenie gromkimi brawami nagrodzić tych, co dostarczyli zebranym wzruszeń. Ta żywa lekcja historii ciągle przypomina nam o najważniejszych wartościach dla każdego Polaka, napełnia refleksją - czym dla każdego jest ojczyzna?

Na zakończenie apelu głos zabrała p. dyrektor Milewczyk oraz zaproszeni goście, którzy podzielili się swoimi refleksjami, a kombatanci przypomnieli lata swojej walki o niepoległą Polskę. Należy dodać, że nasza młodzież, wyjątkowo w tym dniu, wykazała się wspaniałą postawą, a patosu dodały jej kotyliony biało - czerwone wykonane wcześniej przez uczniów na godzinach wychowawczych.