{phocagallery view=category|categoryid=58|limitstart=5|limitcount=5|pluginlink=1}

12 października, podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Nauczyciela, nastąpiło oficjalne pożegnanie długoletniej dyrektor szkoły Pani Danuty Rek.

Pani Dyrektor Danuta Rek przygodę ze Szkołą Podstawową Nr 2 rozpoczęła w 1957 r. jako jej uczennica. W późniejszych latach, to również miejsce w którym pod bacznym okiem dyrektora Zbigniewa Wrzaskowskiego odbywała praktyki przygotowujące ją do pracy nauczyciela. Czterdzieści jeden lat temu rozpoczęła pracę w Brodnicy, potem w Tczewie, w Sulejówku pod Warszawą, by w końcu powrócić do Kartuz do Szkoły Podstawowej Nr 2 i pracować jako nauczyciel bibliotekarz, a następnie kierownik świetlicy. W ciągu tych lat nastąpiły w jej życiu zawodowym wielkie zmiany. Po przystąpieniu do konkursu na dyrektora Szkoły i wygraniu go, przy dużym poparciu grona pedagogicznego w 1998 r. rozpoczęła trzynastoletnie „rządy” nadające placówce nowe oblicze godne „szkoły XXI wieku”. Już na samym początku mówiła, że jej marzeniem jest rozbudowa placówki, nowa świetlica, sala językowa i komputerowa, czy w końcu biblioteka z dostępem do komputerów i internetu. Dzisiaj wiemy, że te marzenia spełniły się a zyskali na tym przede wszystkim uczniowie, bo właśnie dla nich to robiła. Szkoła zawdzięcza Pani Dyrektor Rek też naukę języka kaszubskiego. To za jej sprawą w 1998 r. powstał Uczniowski Klub Sportowy Mat, organizator wspólnie ze szkołą trzech prestiżowych otwartych turniejów szachowych, powstał też zespół taneczno- wokalnych „Słonôszka” i zespół teatralny „Świetliki”. Zapał do pracy zaszczepiła wszystkim i to właśnie przyczyniło się do uzyskania przez szkołę siedmiu certyfikatów, zdobyciu tytułu: Szkoły z klasą” oraz sprawności „Szkoły z klasą”: LEGO, GOGITO i AGO. Z inicjatywy Pani Dyrektor organizowaliśmy dochodowe bale, aby pozyskać środki finansowe na zakup pomocy, wyposażenia, niezbędne remonty. Sposobem gospodarczym wyremontowano wszystkie toalety oraz prysznice. Mimo iż w budżecie nie było dostatecznych środków stale coś wyremontowano, wymieniano sprzęt, założono alarmy, stworzono „zieloną klasę” w ogrodzie szkolnym, wymieniono ławki na boisku, podłogi w klasach itp. Dzięki staraniom udało się doprowadzić do całkowitej zmiany oblicza budynku szkolnego poprzez kompleksową modernizację, wymienić ogrzewanie na gazowe, wyremontować podłogi na holach oraz wykonać remont dachów i wiele innych prac. Mamy też wspaniałą, nowoczesną kuchnię z zapleczem, w której żywi się ponad 60 procent uczniów. Nie sposób wymienić działań, które zainicjowała Pani Dyrektor. Niezapomniane są też organizowane imprezy integracyjne, wigilie, wyjazdy, wycieczki.

Pani Dyrektor do końca urzędowania pielęgnowała wypracowany przez lata prestiż placówki, dbała o wysoki poziom edukacji, stwarzała warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów oraz doskonalenia kadry pedagogicznej. Sukcesy i osiągnięcia pedagogów oraz ich podopiecznych, począwszy od szczebla szkolnego a skończywszy na międzynarodowym, nie są możliwe do wyliczenia ze względu na ich ogromną ilość. Dzisiaj jesteśmy w środowisku szkołą o najwyższym poziomie dydaktycznym i wychowawczym, co potwierdzają wyniki szóstoklasistów, do tej pory zawsze najwyższe w gminie i powiecie, porównywalne z najlepszymi szkołami trójmiejskimi, bezpieczną dla uczniów, cieszącą się dużym uznaniem. Bardzo wysoki poziom szkoły został wielokrotnie potwierdzony przez zewnętrzne kontrole, w tym organu nadzorującego, w 2009 roku podczas kompleksowej wizytacji, natomiast w 2010 roku podczas ewaluacji procesów zachodzących w szkole dokonanej przez zewnętrznych ewaluatorów, kiedy to uzyskaliśmy najwyższe możliwe oceny.

Dzisiaj wiemy jedno, że Pani Dyrektor Danuta Rek wykonała kawał dobrej roboty. Za wszystko Pani dziękujemy, zwłaszcza za otwartość, życzliwość, zrozumienie, pracowitość. Szkoda, że tak wybitny nauczyciel, dyrektor, który pracował dla szkoły zawsze z wielkim oddaniem, nie licząc czasu i nie szczędząc sił, często kosztem własnego życia prywatnego, odszedł na emeryturę. Mamy nadzieję, dzięki zapewnieniom Pani Dyrektor, że zawsze będzie o nas pamiętała, bo my o Pani nie zapomnimy.

Wszystkiego najlepszego Pani Dyrektor!