Co roku ginie na naszych drogach 500 dzieci. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest brawurowa jazda kierowców, brak sygnalizacji świetlnych przy przejściach dla pieszych oraz pośpiech i nieuwaga dzieci.
Związku z tym ważnym problemem dla naszego regionu, kraju, który należy bezzwłocznie rozwiązać, aby uchronić nasze dzieci przed wypadkami drogowymi, Dziennik Bałtycki zainicjował akcję informacyjno – edukacyjną pod hasłem: „Wróć bezpiecznie ze szkoły”. Współpartnerami są Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Fundacja Bezpieczni w Ruchu Drogowym i Powiatowa Policja w Kartuzach.
Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych zwłaszcza wśród najmłodszych ich użytkowników. Za pośrednictwem prasy, radia, różnorodnych konkursów edukacyjno – twórczych jej organizatorzy docierają do wielu szkół i zachęcają dzieci i młodzież po do pogłębiania wiedzy na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz udział w konkursach udzielania I pomocy przedmedycznej.
27 XI 2009 r w naszej szkole odbyło się podsumowanie tej akcji Powiatowym Konkursem Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, że szczególnym uwzględnieniem przepisów związanych z poruszaniem się pieszych po drogach publicznych.
Wzięło w nim udział 10 reprezentacji szkół podstawowych powiatu kartuskiego. W skład jury weszli Włodzimierz Roznerski, Dawid Marszałkowski i reprezentant Dziennika Bałtyckiego.
I zadaniem konkursu było rozwiązanie testu wiadomości jednokrotnego wyboru w ciągu 40 minut,
II odpowiedzi ustne na zadane przez policjanta pytania dotyczące przepisów ruchu drogowego,
III udzielanie odpowiedzi na kartkach na pytania dotyczące udzielania I pomocy przedmedycznej,
IV scenki dramowe prezentujące prawidłowe zachowanie się podczas przejścia przez jezdnię.
W przeprowadzonych eliminacji:
I miejsce zajęła SP z Żukowa 32 pkt
II miejsce zajęła SP z Mirachowa 31 pkt
III miejsce zajęła SP z Łapali 30 pkt
IV miejsce zajęła SP Nr 2 w Kartuzach 28 pkt
IV miejsce zajęła SP z Gowidlina 28 pkt
IV miejsce zajęła SP z Grzybna 28 pkt
V miejsce zajęła SP z Somonina 26 pkt
V miejsce zajęła SP z Miechucina 26 pkt
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali cenne nagrody ufundowane przez sponsorów:
- Przedsiębiorstwo Budowlane SOMBUD Sp. z o.o.
- Ośrodek Dydaktyczno - Szkoleniowy POLKAR.
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SOMBUD”