W październiku 2009 r. dziesięcioro uczniów uczniów naszej szkoły przystąpiło do Międzynarodowego Konkursu Historycznego Test Historia Plus.
Jego inicjatorem jest Oxford Educational International – Londyn. We współpracy z przedstawicielem Konkursu w Polsce: Polskie Media Amer Com S A w Warszawie opracowuje testy historyczne dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów.
Konkurs ma charakter jednorazowy (bez eliminacji wstępnych). Jest przeprowadzany we wszystkich szkołach w określonym przez organizatora terminie. Uczeń na rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru ma 45 minut. Po jego zakończeniu karty z odpowiedziami Szkoła przesyła na adres organizatora.
26 XI otrzymaliśmy wyniki konkursu, które świadczą o bardzo wysokim poziomie wiedzy historycznej naszych uczniów.


Tytuł laureatki II stopnia zdobyła:
Agata Sepko z kl. Vc


Tytuł laureata II stopnia zdobyli:
Piotr Makurat z kl. IVc
Kacper Szamański z kl.Vc
Aleksander Goll z kl.VIa
Tytuł laureata V stopnia zdobył:
Marek Bladowski z kl. VIa
Opiekunem uczniów jest Małgorzata Klinkosz – Anioła.

Wszystkim laureatom życzymy dalszych sukcesów sukcesów nauce i uzyskiwaniu wysokich lokat w konkursach, olimpiadach przedmiotowych.