Mija kolejny rok szkolny i nadchodzi czas pewnych podsumowań. W naszej świetlicy szkolnej jednym z takich właśnie podsumowań jest rozstrzygnięcie całorocznego Szkolnego Konkursu Świetlicowego na Świetliczaka Roku. W jego ramach uczniowie zdobywali punkty w trzech kategoriach: dobrego zachowania, dbania o porządek, aktywności na zajęciach. O zdobyciu nagrody i tytułu - decyduje liczba uzyskanych punktów. Jeżeli uczeń zgromadzi maksymalną liczbę punktów w jednej z trzech kategorii otrzymuje tytuł "Mistrza", jeżeli we wszystkich trzech – "Świetliczaka Roku". Celem konkursu jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań, zachęcanie do aktywnego udziału w różnorodnych zajęciach świetlicowych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

Komisja konkursowa za kulturalne zachowanie, koleżeńską postawę, udział w zajęciach świetlicowych oraz za przestrzeganie wspólnie wypracowanych reguł wyróżniła 4 uczniów. W poszczególnych kategoriach tytuły otrzymali:

  • Mistrza Dobrego Zachowania – Maja Treder z klasy Ia,
  • Mistrza Porządku – Patryk Janczewski z klasy IIc,
  • Mistrza Aktywności na Zajęciach – Ignacy Kłopotek - Główczewski z klasy IIIa,
  • Świetliczaka Roku – Julia Kasperek z klasy IIIa.

Dyplomy i nagrody rzeczowe zdobywcom tytułów Mistrza i Świetliczaka Roku zostały wręczone na uroczystym apelu z okazji zakończenie roku szkolnego. Zwycięzcom gratulujemy! Wszystkim uczniom życzymy wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji!