Kolejny raz nasza szkoła była organizatorem VIII Gminnego Konkursu Profilaktycznego "Kolory Życia", adresowanego do uczniów z klas III - VIII szkół podstawowych z Gminy Kartuzy. Tematyka prac plastycznych tegorocznej edycji konkursu to: "Jak zdrowo spędzać wolny czas – bez komputera i używek". Do konkursu zgłoszono 27 prac (16 w kategorii klas III – V i 11 w kategorii VI – VIII) z 3 szkół: Szkoły Podstawowej im. J. Tkaczyka w Brodnicy Górnej, Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego w Staniszewie i Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Kopernika w Kartuzach. Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia, pozytywnej profilaktyki uzależnień, rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży. Prace plastyczne oceniane były w dwóch kategoriach: klasy III - V oraz klasy VI - VIII. Wszystkie prace odznaczały się dużą pomysłowością oraz ciekawą kolorystyką. Jury powołane przez organizatora wyłoniło najciekawsze prace, które zostały nagrodzone dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Kartuz. Oto wyniki:

Kategoria: uczniowie klas III – V:

  • I miejsce – Julia Pakura kl. IV – Szkoła Podstawowa im. J. Tkaczyka w Brodnicy Górnej (op. Beata Góra)
  • II miejsce – Zofia Miłejko kl. V – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Kopernika w Kartuzach (op. Kinga Kołecka – Konkol)
  • III miejsce – Agata Skorowska kl. IV – Szkoła Podstawowa im. J. Tkaczyka w Brodnicy Górnej (op. Beata Góra)
  • wyróżnienie – Oskar Warczak kl. V – Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Staniszewie (op. Lidia Plichta)

Kategoria: uczniowie klas VI – VIII:

  • I miejsce – Julia Witkowska kl. VI – Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Staniszewie (op. Lidia Plichta)
  • II miejsce – Sebastian Papinigus kl. VII – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Kopernika w Kartuzach (op. Kinga Kołecka – Konkol)
  • III miejsce – Klaudia Lietzau kl. VI – Szkoła Podstawowa im. J. Tkaczyka w Brodnicy Górnej (op. Beata Góra)
  • wyróżnienie – Aleksandra Littwin kl. VI – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Kopernika w Kartuzach (op. Kinga Kołecka – Konkol)

Dziękujemy uczniom i opiekunom za zaangażowanie w realizację konkursu!