Pan Dariusz Pałubicki, ornitolog, przyjął zaproszenie p. Agnieszki Szmit i gościł w klasach 3a i 3b, gdzie przybliżył uczniom podstawowe informacje o sowach: ich występowanie, wygląd czy sposób zachowania. Prelegent przekazał wiele ciekawostek na temat tych niezwykłych, skrytych i wciąż mało poznanych ptaków. Szczególną uwagę zwrócił na te sowy, które można spotkać w obszarze Kartuz: włochatkę, sóweczkę, płóćkę i puchacza oraz na sowy przebywające w pobliżu zabudowań, takie jak płomykówkę. Interesujące i budzące wiele emocji okazały się zwłaszcza odgłosy wydawane przez te ptaki, które nie zawsze mają wiele wspólnego z tzw. "pohukiwaniem" i czasem mogą spowodować gęsią skórkę. Lekcja bardzo się uczniom podobała.