Dwójka uczniów gra w tenisa stołowego.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach od 22 lutego do 20 lipca realizowała projekt "Tenis stołowy ciekawym sposobem na spędzanie wolnego czasu". W ramach projektu prowadzone były zajęcia sportowe – zajęcia tenisa stołowego, których celem oprócz rozwoju sprawności fizycznej było zwiększenie integracji w grupie rówieśniczej oraz promowanie zdrowego stylu życia. 11 czerwca w ramach podsumowania projektu zorganizowano Turniej Tenisa Stołowego. W turnieju wzięli udział uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach projektowych. Najlepsi uczniowie otrzymali puchary, a wszyscy uczniowie uczestniczący w turnieju otrzymali słodki poczęstunek oraz dyplomy za udział w turnieju.

Udział w projekcie pozwolił uczniom poznać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu oraz odkryć tkwiące w uczniach możliwości, umiejętności i predyspozycje oraz "zarazić" ich takimi formami zajęć oraz sposobem spędzania wolnego czasu.