Uczniowie klasy 8a prezentują wykonaną gazetkę na temat profilaktyki chorób zakaźnych.

W dniach 12 - 16 września 2022 r. w szkole zorganizowano "Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych". Celem tej akcji było upowszechnienie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Wychowawcy wraz z uczniami zrealizowali pogadanki nt. edukacji zdrowotnej, odbyły się spotkania ze szkolną pielęgniarką, stworzone zostały plakaty, gazetki, prezentacje i inne prace plastyczne.