Nauczycielki biorące udział w szkoleniu "Czyste powietrze - jestem na TAK!" wykonują własny mini ogród.

22 września nauczycielki z naszej szkoły: p. Ewa Derbich, p. Joanna Bemowska, p. Lucyna Lemann - Kiedrowska oraz p. Justyna Plichta, postanowiły zostać liderkami pozytywnych zmian, które myślą globalnie i działają lokalnie. Nauczycielkami, którym katastrofa klimatyczna oraz globalne ocieplenie nie są obce, a wynikające z nich niebezpieczeństwo jest dobrze znane. Są to Panie, które pragną przygotować młodzież do zmian klimatycznych, z którymi przyjdzie im się zmierzyć. Aby sprostać temu wyzwaniu wzięły udział w szkoleniu: "Czyste powietrze, jestem na TAK!".

Szkolenie składało się z dwóch części. Pierwsza z nich pt. "Czy wiem czym palę? Skutki zdrowotne i finansowe złej jakości powietrza" poprowadził p. Marcin Gregorowicz – specjalista z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Drugą część "Zieleń w miastach i moim otoczeniu – z korzyścią dla klimatu, powietrza i naszego zdrowia" poprowadziła p. Edyta Słomczyńska – prezeska Fundacji Chlorofeel oraz nauczycielka chemi i przyrody w naszej szkole. Na koniec uczestniczki projektu wykonały swoje mini ogrody w szkle co było miłym zakończeniem dnia.

Zdobytą podczas spotkania wiedzę, umiejętności oraz pozytywne inspiracje wyżej wymienione Panie wykorzystają do pracy z dziećmi, a w kolejnych tygodniach wezmą udział  w zorganizowanym konkursie na scenariusz "klimatycznego wydarzenia" z udziałem samych uczniów.