Uczniowie uczący się języka kaszubskiego prezentują się do zdjęcia podczas zajęć edukacyjnych w PSZOK.

Uczniowie z klasy 2b i 1c, w ramach nauki języka kaszubskiego, uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach edukacyjnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Celem wizyty była lekcja na temat "Ratujemy ziemię – chronimy powietrze". Uczniowie dowiedzieli się jak działa PSZOK oraz przeszli przez ścieżkę edukacyjną. Podczas warsztatów zdobyli wiadomości na temat zanieczyszczania powietrza oraz sposobów jego oczyszczania. Po prelekcji i prezentacji zobaczyli bardzo interesujący film edukacyjny podsumowujący zajęcia. Najciekawsze okazały się ćwiczenia praktyczne, które pozwoliły uczniom sprawdzić w jakim stopniu przyswoili nowe wiadomości na temat naszego środowiska.