Dzieci z oddziału przedszkolnego (3 - latki) siedzą na dywanie podczas zajęć dydaktycznych.

Dzieci z oddziału przedszkolnego Pszczółka Maja w ciągu roku szkolnego realizowały Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie". Celem ogólnym projektu było kształtowanie świadomości ekologicznej, natomiast cele szczegółowe opierały się między innymi na kształtowaniu postaw proekologicznych, uświadamianiu zależności stanu środowiska od działalności człowieka, pogłębianiu zainteresowań przyrodniczych, promocji idei ekologicznych, uzmysłowieniu roli papieru, tektury i kartonu w edukacji przedszkolnej, rozbudzaniu kreatywności oraz nabieraniu pewności siebie i kształtowaniu własnej wartości. Dzieciom udało się zrealizować mnóstwo zadań, dzięki którym osiągnęły zamierzone cele, a przy okazji świetnie się bawiły. Najwięcej radości sprawiło dzieciom wykonanie tekturowego lasu ze zwierzątkami leśnymi, ćwiczenia gimnastyczne z kulkami z gazety, zrobionymi samodzielnie przez dzieci, malowanie kolorowych obrazów na ręcznikach papierowych, odrysowywanie na szarym papierze sylwety dziecka, wykonanie tekturowych ubranek, które następnie dzieci zawieszały drewnianymi klamerkami na linkach wykonanych ze sznurka jutowego. Mało tego, podczas obchodów Dnia Ziemi, dzieci dodatkowo zostały uwrażliwione na konieczność segregacji odpadów, a także na to, że planeta Ziemia potrzebuje naszej troskliwej opieki i tego abyśmy o nią dbali. Przedszkolny Dzień Dziecka ubarwiła tęcza wykonana z tektury, która wywołała lawinę uśmiechów na twarzach dzieci. Wszystkie te zdania kształtowały u przedszkolaków motorykę małą, uwrażliwiały na piękno i estetykę wykonanej pracy, uczyły cierpliwości, ale przede wszystkim pokazały, że z szarego papieru, tektury oraz makulatury mogą powstać przepiękne rzeczy.