Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach siedzą przy stole podczas szkoenia metodycznego we Włoszech.

W dniach 03 - 07 lipca nauczycielki z naszej szkoły: p. Anna Warmowska oraz p. Lidia Jończak, w ramach projektu ERASMUS+ Edukacja szkolna (mobilność kadry edukacji szkolnej) miały możliwość rozwijanie swoich kompetencji metodycznych w zakresie nauczania metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning) w szkole Jump Associazione Culturale w Soverato we Włoszech. Kurs miał na celu przybliżyć metodykę nauczania CLIL oraz podstawy i założenia tej metody. Zajęcia podczas kursu prowadzone były w języku angielskim.

Po części teoretycznej zajęć, która odbyła się w sali wykładowej szkoły w Soverato, kursantki wraz z grupą nauczycieli z Francji, Czech i Rumuni wzięły udział w zajęciach praktycznych, które odbyły się w różnych miejscach w miejscowości Soverato. Podczas kursu nauczycielki miały także możliwość poznania i porównania sytemu edukacji w innych krajach. Wszyscy nauczyciele w chwilach wolnych wymieniali się swoimi doświadczeniami w nauczaniu języków obcych oraz innych przedmiotów. Była to okazja do poznania również innych kultur i tradycji.

Ostatniego dnia wszyscy uczestnicy kursu otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.