Uczestnicy Szkolnego Turnieju Tenisa Stołowego grają w tenisa stołowego.

W dniu 21 czerwca Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach "Copernicus" zorganizowało Szkolny Turniej Tenisa Stołowego, który był zwieńczeniem projektu "Tenis stołowy ciekawym sposobem na spędzanie wolnego czasu". W projekcie udział wzięło 10 uczniów, którzy w drugim półroczu zrealizowali 48 godzin zajęć sportowych z tenisa stołowego oraz 10 godzin zajęć profilaktycznych. Celem projektu było:

 • stworzenie grupy dzieci współpracujących ze sobą i trenerem,
 • rozwinięcie umiejętności motorycznych u dzieci,
 • rozwinięcie ambicji ucznia poprzez współzawodnictwo w trakcie gry,
 • wyrobienie nawyku przestrzegania etyki sportowej – zasady fair play,
 • nauczenie samodzielnego podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za ich podjęcie,
 • zachęcanie do podejmowania wysiłku fizycznego,
 • zapewnienie rozrywki pozalekcyjnej, jaką jest gra w tenisa stołowego,
 • przygotowanie uczniów do zawodów tenisa stołowego,
 • zwiększenie motywacji u uczniów biorących w projekcie.

Szkolny Turniej Tenisa Stołowego przebiegł w przyjaznej atmosferze. Oto wyniki turnieju:

 1. miejsce Krystian Wróbel (8c)
 2. miejsce Bartosz Byczkowski (8c)
 3. miejsce Kacper Plichta (7b)

Gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu!

 logo kartuz

  Zadanie publiczne jest realizowane dzięki dotacji Gminy Kartuzy.