Trener karate podczas pokazu kopie osłonę, którą trzyma uczeń.

Dnia 11 września szkołę odwiedził klub sportowy "SHIZOKU KARATE" z pokazowym treningiem dla zerówek oraz klas 1 – 4. Trenerzy karate opowiedzieli o tej dyscyplinie sportowej wywodzącej się z japońskiej sztuki samoobrony, polegającej na treningach gimnastycznych i siłowych w celu poprawy ogólnej sprawności. Zwrócili uwagę na fakt, że podczas zajęć ważną rolę odgrywa nauka zasad fair – play i sportowej rywalizacji. Podczas pokazu uczniowie poznali podstawowe, wyćwiczone przez trenerów bloki, chwyty i ciosy.