Wojewoda Pomorski trzyma tubę z umieszczonym wewnątrz aktem erekcyjnym, wokół stoją zaproszeni goście, którzy podpisywali akt erekcyjny.

To była historyczna data dla szkoły. Są w życiu chwile ważne, ważniejsze i najważniejsze i właśnie 8 września to dzień, w którym nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę hali sportowo – widowiskowej przy naszej szkole. Gospodarzem całej uroczystości był burmistrz Kartuz p. Mieczysław Grzegorz Gołuński, zaś nad całością przygotowań czuwał dyrektor szkoły p. Piotr Kloczkowski. Aby mogła powstać tak duża i ważna dla naszej społeczności szkolnej i lokalnej inwestycja, potrzeba było zaangażowania wielu osób, inwestycji i organizatorów. Wśród zaproszonych gości, bez których nie byłoby budowy hali znaleźli się: p. Marcin Horała – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, p. Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski, p. Piotr Karczewski – Społeczny Doradca Prezydenta RP, p. Joanna Sawczyn – dyrektor delegatury w Kościerzynie Kuratorium Oświaty w Gdańsku, p. Mieczysław Grzegorz Gołuński – Burmistrz Kartuz, p. Andrzej Dawidowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach, p. Bogdan Górski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego ”Górski”, p. Piotr Kloczkowski – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach. Nie zabrakło wśród gości radnych gminy Kartuzy, dyrektorów szkół, księdza proboszcza Piotra Krupińskiego oraz przedstawicieli mediów. Po przemowach gości, którzy przedstawili cel i załozenia budowy hali widowiskowo – sportowej, nastąpiło uroczyste podpisanie, umieszczenie w tubie i wmurowanie aktu erekcyjnego w przeznaczone do tego miejsce na placu budowy. Na zakończenie można tylko powiedzieć: "Niech się mury pną do góry"!