Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach stoją wraz z dyrektorem szkoły, Burmistrzem Kartuz oraz wiceburmistrzem Kartuz podczas uroczystości wręczenia stypendiów.

O sukcesach naszych uczniów pisaliśmy na początku września. Wczoraj, czyli 20 września kilkoro uczniów z naszej szkoły: Krystian Wróbel (absolwent naszej szkoły), Konrad Reszka, Zofia Szuman, Piotr Wesołowski i Kalina Szostek (uczniowie z klasy 8a) uroczyście z rąk Burmistrza Kartuz p. Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego oraz zastępcy Burmistrza Kartuz p. Sylwii Biankowskiej odebrali przyznane im stypendia udzielane w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Ogromnie cieszymy się i bardzo, bardzo gratulujemy wam sukcesów. Jednak, aby osiągnąć sukcesy w nauce czy w realizowanym hobby, trzeba włożyć dużo pracy, wysiłku i ciągle się rozwijać. A właśnie wy to zrobiliście i robicie. Osiągnęliście wysokie średnie w nauce i wspaniałe wyniki w sporcie.

Gratulacje należą się również waszym nauczycielom i rodzicom za to, że was wspierali i wspierają w poszerzaniu wiedzy i realizowaniu marzeń. Pamiętajcie, że "Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony".

Jeszcze raz serdeczne gratulacje w imieniu dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz koleżanek i kolegów!