Uczniowie z klasy 3a wraz ze strażakiem stoją przed pojazdem bojowym Straży Pożarnej.

Dzieci z klasy 3a wybrały się na wycieczkę do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach. Na wycieczce został zaprezentowany sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie jednostki Straży Pożarnej. Oglądaliśmy różnorodne wozy strażackie, sprzęt do gaszenia pożarów. Dzieci mogły usiąść za kierownicą wozu strażackiego. Uczniowie zapoznali się z zadaniami realizowanymi przez Straż Pożarną, sposobami alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia. Dzieci utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej – 998 i numer alarmowy – 112. Celem wycieczki było opanowanie przez dzieci niezbędnych umiejętności w sytuacjach zagrożenia oraz wiedzy z zakresu edukacji przeciwpożarowej.