Dzieci z oddziału przedszkolnego (6 - latki) siedzą przy stoliku i wykonują pracę plastyczną o jesieni.

"Jesienią, jesienią
Sady się rumienią;
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią."

W ostatnim czasie dzieci z oddziału przedszkolnego przywitały nową porę roku: jesień. Przedszkolaki szukały w okolicy szkoły pierwszych oznak zwiastujących jesień. Dzieci przyszły do szkoły ubrane w jesienne barwy i opowiadały, po czym rozpoznajemy kolejną porę roku. Przedszkolaki z radością i zaangażowaniem rozwiązywały zagadki oraz brały udział w jesiennej gimnastyce. Chętne dzieci przyniosły do szkoły dary jesieni, które umieściły w kącikach przyrody. Zakończeniem ciekawych i barwnych zajęć było wykonanie pięknych jesiennych prac plastycznych.