Uczniowie uczący się języka kaszubskiego wybrali się do Muzeum Kaszubskiego na wystawę grzybów zorganizowaną przez Kaszubski Park Krajobrazowy. Była to świetna lekcja podczas, której dzieci zdobyły dużo wiadomości na temat grzybów oraz miały możliwość zobaczenia 65 gatunków dorodnych okazów. Poznały ich nazewnictwo, dokonały podziału na jadalne, niejadalne i trujące oraz dowiedziały się jakie są skutki zatrucia grzybami.  Dodatkowo dokładnie można było przyjrzeć się im pod mikroskopem. Na zakończenie zajęć każdy mógł sprawdzić swoją wiedzę uczestnicząc w grze edukacyjnej "Grzybobranie".