Dzieci z oddziału przedszkolnego (4 - latki) prezentują pracę plastyczną - drzewo wykonane z liści.

Dzieci z grupy Misia Uszatka w bieżącym roku szkolnym biorą udział w projekcie edukacyjnym "Gramy w zielone", którego celem jest zapoznanie przedszkolaków z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko oraz budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody. Jednym z głównych założeń projektowych jest tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku. Realizując zadania projektowe dzieci mają możliwość poznania znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka, zrozumienia potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy, poznania podstawowych zadań ochrony zwierząt, a także kształtowania postawy twórczej w kontaktach z przyrodą. W ostatnim czasie nasze przedszkolaki zrealizowały część zadań. Stworzyliśmy w sali piękny kącik przyrodniczy z wykorzystaniem darów jesieni, przygotowaliśmy kodeks małego ekologa, a także wybraliśmy się na wycieczkę do lasu i nad jezioro, gdzie mieliśmy możliwość wnikliwej obserwacji zwierząt i roślin. Wykorzystując dary natury wykonaliśmy ciekawe prace ekologiczne, między innymi eko – pejzaż oraz ścieżkę sensoryczną wspaniale się przy tym bawiąc.