Burmistrz Kartuz p. Mieczysław Grzegorz Gołuński ogląda pomoce dydaktyczne STEAM podczas konferencji ERASMUS+.

W dniu 19 października w szkole odbyła się konferencja pt. Erasmus+ "Matematyka Europejczyka – kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Było to podsumowanie projektu realizowanego w ramach programu ERASMUS+ przez "Dwójkę" w latach 2020 – 2023. W konferencji udział wzięli nauczyciele i uczniowie z Dwójki oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: Burmistrz Kartuz p. Mieczysław Grzegorz Gołuński, Kierownik Wydziału Oświaty p. Elżbieta Rejter, dyrektorzy szkół z Gminy Kartuzy oraz przewodnicząca Rady Rodziców p. Natalia Gronda. Konferencję poprowadził dyrektor szkoły p. Piotr Kloczkowski, który przedstawił zrealizowane przez szkołę wcześniej projekty (ERASMUS+, PO WER), w których nauczyciele oraz uczniowie od 2016 roku wzięli udział i się szkolili. Następnie przedstawione zostały wszystkie szkolenia zrealizowane podczas projektu "Matematyka Europejczyka – kreatywny nauczyciel kluczem do rozwijania kompetencji STEAM u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", w których wzięło udział 15 nauczycieli w 25 zagranicznych mobilnościach. Wśród tych mobilności znalazło się: 6 wyjazdów typu Job Shadowing, 8 szkoleń językowych oraz 11 szkoleń metodycznych.

Podczas konferencji dyrektor szkoły omówił plany "Dwójki" na najbliższe lata, a więc realizacja projektu "Zielone kroki po Europie – rozwój kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz ICT i kompetencji językowych uczniów z SP nr 2 w Kartuzach", wymiana ze szkołą w Czechach (ERASMUS+), kontynuacja wymiany polsko – niemieckiej ze szkołą z Hamm z Niemiec.

Na koniec spotkania przekazano szkole nową pracownię komputerową, wyposażoną w komputery najnowszej generacji oraz dostęp do platformy Liga Niezwykłych Umysłów. Ponadto po konferencji, zaproszeni goście mogli obejrzeć w jaki sposób szkolenia nauczycieli przeniosły się na pracę z uczniami. W jednej z sal uczniowie prezentowali swoje umiejętności ICT w pracy z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi (drukarka 3d, klocki LEGO Mindstorm, MakeBlock, Ozoboty, nauka programowania w środowisku BeCreo, ScotieGo!). W drugiej sali można było podejrzeć zajęcia z edukatorem Europejskiej Agencji Kosmicznej p. Marty Skrzypkowskiej. Zajęcia dotyczyły satelit, ich zastosowania i funkcji jaką pełnią. Podczas spotkania nastąpiło na „żywo” połączenie z satelitą meteorologicznym oraz próba ściągnięcia zdjęcia prezentującego aktualną sytuację pogodową. Konferencję można uznać za udane wydarzenie. Zaproszeni goście mogli wymienić się opiniami i radami na tematy dotyczące udziału w projektach mobilnościowych oraz podejrzeć zajęcia odbywające się w obu salach. Rozmowom nie było końca.