Uczennice, które zostały przewodniczącą, zastępcą przewodniczącej oraz skarbnikiem Samorządu Uczniowskiego prezentują się do zdjęcia.

Prezentujemy nowy skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023 / 2024. To osoby z głową pełną pomysłów i chęci do działania:

 • przewodnicząca: Maja Kreft (7b)
 • zastępca przewodniczącej: Lena Ciechanowska (8b)
 • sekretarz: Julia Kasperek (7a)

Przedstawiciele SU określili główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego w zakresie:

 • Reprezentowania całej społeczności uczniowskiej.
 • Angażowanie wszystkich uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły.
 • Propagowania idei samorządności oraz wychowania w demokracji.
 • Kształtowania umiejętności zespołowego działania.
 • Reprezentowania potrzeb środowiska uczniowskiego wobec Dyrektora szkoły i grona pedagogicznego.
 • Promowania wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem.
 • Kształtowania określonych postaw społecznych opartych na empatii, szacunku, życzliwości, wzajemnej pomocy.
 • Dbania o dobre imię, honor i tradycje szkoły.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w realizowaniu zamierzonych celów. Wszystkich uczniów zachęcamy do współpracy.