Uczniowie z klasy 3a siedzą na krzesełkach podczas warsztatów w PSZOK w Kartuzach.

Dnia 18 października uczniowie klasy 3a wzięli udział w warsztatach na temat segregacji śmieci w PSZOKU w Kartuzach. Celem zajęć było wzbogacenie wiedzy dzieci na temat ochrony środowiska. Podczas pogadanki popartej praktycznym działaniem, dzieci rozpoznawały materiał z jakiego wykonany jest odpad, a następnie posortowały śmieci do odpowiednich pojemników. Dzieci dowiedziały się także, jakie znaczenie ma segregacja śmieci i na czym polega recykling. Na koniec dzieci otrzymały ekologiczne upominki.