Uczniowie klas 7 prezentują część artystyczną podczas apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

"Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu" – te słowa Elizy Orzeszkowej stały się hasłem przewodnim uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 13 października w naszej szkole. Takie święto to doskonała okazja, aby podziękować nauczycielom i pracownikom szkoły za ich trud. Uczniowie klas siódmych, w swoim programie artystycznym, dziękowali za trud włożony w kształtowanie naszych serc i umysłów. Apel urozmaicono różnymi, zabawnymi piosenkami o szkole.

Po przemówieniach dyrektora szkoły p. Piotra Kloczkowskiego, księdza proboszcza Piotra Krupińskiego oraz przewodniczącej Rady Rodziców p. Natali Gronda nadszedł moment uhonorowania nauczycieli, którzy swoją postawą oraz osiągniętymi wynikami wychowawczymi i pedagogicznymi przysłużyli się dla dobra szkoły, jej promocji i rozwoju. Uroczystość zakończyła się wręczeniem drobnych upominków przygotowanych przez Samorząd Uczniowski.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim Nauczycielom życzymy,
aby niełatwa misja pedagoga, nauczyciela i wychowawcy
przyniosła jeszcze lepsze efekty, satysfakcję,
radość oraz świadomość, że budują Państwo fundamenty
pomyślnej i lepszej przyszłości.