Uczniowie z klasy 7a prezentują się do zdjęcia podczas zajęć z mediacji szkolnych.

Dnia 19 października na świecie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Mediacji. W związku z tym uczniowie klas 1 – 8 uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pedagoga szkolnego, psychologa i wychowawców klas poświęconych tematyce mediacji, w tym również mediacji rówieśniczej. Uczniowie dowiedzieli się czym jest mediacja, jaka jest rola mediatora i jakie zasady obowiązują w mediacji.

Mediacja jest sposobem rozwiązywania konfliktu, w którym biorą udział skłócone strony i mediator. Jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację w sporze. Mediacja służy załagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami. Strony w dużym stopniu stosują się do powziętych ustaleń z uwagi na to, że same uzgodniły te ustalenia. W bieżącym roku szkolnym jednym z priorytetów realizowanego przez nas Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego jest wprowadzenie mediacji rówieśniczej do naszych działań wychowawczych. Mediacja rówieśnicza to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania konfliktu między uczniami, w obecności dwóch bezstronnych i neutralnych mediatorów – uczniów, przygotowanych do prowadzenia mediacji rówieśniczej. Uczniowie ci zostaną przygotowani przez przeszkolonych edukatorów do pełnienia roli mediatorów w konfliktach rówieśniczych. Mediacje rówieśnicze zawsze odbywają się pod opieką dorosłych mediatorów szkolnych. Z naszej szkoły 4 osoby uczestniczyły w kilkudniowym szkoleniu, prowadzonym przez p. Katarzynę Stryjek, doświadczonego trenera mediacji, które odbyło się we wrześniu br. w Gdańskim Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej. Tytuł – Mediatora Szkolnego i Edukatora Mediacji Rówieśniczej otrzymały: p. Justyna Plichta, p. Agnieszka Szmit, p. psycholog Marzena Kordyl i p. pedagog Katarzyna Mielewczyk. Mamy nadzieję, że nasze działania będą miały korzystny wpływ na poprawę sytuacji wychowawczej w szkole i ogólną atmosferę budowania dialogu w środowisku szkolnym. Uczniowie rozwiną swoje umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, poznają kreatywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych w szkole i nie tylko.