Dzieci z oddziału przedszkolnego (zerówka 01) ćwiczą w sali lekcyjnej.

Dzieci z grupy 01 bardzo chętnie biorą udział w cotygodniowych ćwiczeniach gimnastycznych, które są dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Szczególnym uznaniem wśród dzieci cieszą się zajęcia, w trakcie których mogą ćwiczyć przy użyciu przyborów gimnastycznych. Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne mają szczególne znaczenie, ponieważ związane są z wszechstronnym rozwojem. Zapewniają prawidłowy rozwój fizyczny, umysłowy, motoryczny i społeczny każdego dziecka. Ćwiczenia gimnastyczne wykonywane w grupie sprawiają, że dzieci uczą się współpracy z rówieśnikami, pokonywania trudności, wytrwałości w dążeniu do celu oraz zdrowej sportowej rywalizacji. Przedszkolaki wiedzą też, że podczas gimnastyki muszą zwracać szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa i oczywiście dobrze się przy tym bawić.