Dzieci z oddziału przedszkolnego (4 - latki) prezentują się do zdjęcia.

9 listopada dzieci z grupy Misia Uszatka obchodziły "Dzień Jeża". Celem obchodów było przypomnienie dzieciom, iż jeże to zwierzęta chronione, pełniące pożyteczną rolę w naszym ekosystemie. Tego dnia cała grupa miała na głowach sylwetę jeża, a nasza sala wypełniła się wieloma postaciami jeżyków w formie plakatów, zdjęć i maskotek. Podczas zajęć przedszkolaki miały okazję poszerzyć wiadomości dotyczące środowiska naturalnego tychże sympatycznych zwierzątek, ich wyglądu, sposobu poruszania się, odżywiania oraz tego, w jaki sposób przygotowują się do zimy. Dzieci dowiedziały się również na jak długo jeże zapadają w sen zimowy. W trakcie zajęć dydaktycznych wzbogaciły swoją wiedzę przyrodniczą, rozwijały swoje zdolności matematyczne, manualne oraz kształtowały poczucie rytmu. Ponadto nie mogło zabraknąć śpiewu i tańca. Przedszkolaki z radością uczestniczyły w zabawach ruchowych oraz naśladowczych. Na podsumowanie części dydaktycznej dzieci wzięły udział w mini quizie wiedzy, podczas którego pięknie odpowiedziały na wszystkie pytania. Następnie każde dziecko wykonało jeżykową pracę przestrzenną, którą ozdobiliśmy salę. Zwieńczeniem tego miłego dnia było wręczenie wszystkim uczestnikom odznaki "Przyjaciela Jeża" oraz wykonanie pamiątkowego zdjęcia w jeżowej fotobudce.